Velkommen til NLR Nordland!

NLR Nordland er fra 1. januar 2017 nordlandsbondens sentrale landbruksrådgiverorganisasjon. Enheten strekker seg fra Bindal i sør til Andøya i nord, en distanse på over 800 km. Den nye enheten vil dekke 48 kommuner, alle i Nordland og fire i Troms. Enheten får ca 25 dyktige og kompetente ansatte og om lag 1800 medlemmer.

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) består av elleve regioner med til sammen 360 rådgivere på 100 kontorsteder over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringer norske bønder møter. Vi er bindeledd mellom forskningen og landbruket, og rådgir 29.000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten. NLR skal utvikle og levere helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov. Vår visjon er Kompetanse for framtida.